Jakie choroby leczy psychiatra ?

30 stycznia 2020

? Psychiatra zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób oraz zaburzeń na tle psychicznym. Lekarz na wizycie bada i rozpoznaje uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne oraz konstytucjonalne zaburzeń pacjenta. Psychiatra, jak każdy inny lekarz może wprowadzić leczenie farmakologiczne.

? Jakie choroby leczy psychiatra?

• depresję
• zaburzenia psychiczne, emocjonalne i zaburzenia osobowości
• schizofrenię
• zaburzenia odżywiania – m.in. anoreksja, bulimia
• nerwicę – zaburzenia lękowe
• chorobę afektywną dwubiegunową
• uzależnienia
• psychozę
• manie
• zespół stresu pourazowego
• syndrom DDA
• myśli i skłonności samobójcze

? Kiedy warto iść na konsultację do psychiatry?

• nieustające poczucie samotności
• wycofywanie się, izolacja – zmiany w relacjach rodzinnych oraz społecznych
• lęk i niepokój
• smutek, bezradność i przygnębienie
• nadwrażliwość
• permanentna nerwowość
• nagłe zmiany nastroju
• dostrzeganie rzeczy i głosów, których inni nie widzą i nie słyszą
• drżenie rąk, bóle głowy, nadpotliwość, kołatanie serca – po wykluczeniu innej choroby
• nagłe zmiany w życiu, z którymi nie sposób sobie poradzić – choroba, śmierć bliskiej osoby