Epilepsja/ padaczka

30 stycznia 2020

📌 Epilepsja zwana także padaczką – rodzaj zaburzeń neurologicznych wynikający z chwilowej niesprawności mózgu, która objawia się nagłymi i napadowymi wyładowaniami wewnątrz komórek nerwowych. Epilepsja jest najczęściej spotykaną chorobą neurologiczną, w Polsce cierpi na nią ok. 400 tys. osób. Padaczka objawia się atakami silnych wstrząsów powiązanych z utratą świadomości.

📌 Przyczyny epilepsji:

• uwarunkowania genetyczne
• urazy głowy
• niedotlenienie okołoporodowe
• krwotok podpajęczynówkowy
• udar
• zapalenia mózgu
• zapalenie opon mózgowych
• toksyczno-metabolicznego uszkodzenia tkanki mózgowej
• nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
• stwardnienie rozsiane
• hipokamp
• malforacje naczyniowe
• neuroinfekcje
• hipoglikemię

Objawy epilepsji dzielimy na napady: 👇

• małe – petit mal (krótkie zanikanie świadomości, często nie zauważalne przez chorego i otoczenie)
• duże – grand mal (toniczno-kloniczne: utrata przytomności, drgawki, ślinotok, szczękościsk, szybkie ruchy gałek ocznych, chwilowy bezdech)

Padaczkę diagnozuje się przez: 👇
• wywiad oraz badanie neurologiczne – lekarz neurolog najczęściej zbiera wywiad od pacjenta i od świadka napadu padaczkowego
• badania laboratoryjne – podstawowe badania krwi, ale także bardziej specjalistyczne
• badania neuroobrazowe – tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny głowy są wykonywane, aby uwidocznić zmiany strukturalne w obrębie mózgu i czaszki
• badania elektrofizjologiczne – EEG – powszechne badanie w diagnostyce napadów drgawkowych
• diagnostykę różnicową – należy wykluczyć inne możliwe choroby

* Photo: Designed by rawpixel.com (www.freepik.com)

Facebook Medica Centrum Chodzież